Kontaktní informace
Hlavas, z.s.
Nademlejnská 651/7
198 00 Praha 9 - Hloubětín
IČ: 095 92 954
ČÚ: 123-3451350257/0100
Výpis z rejstříku →
Kontaktní osoba
Hana Schindlerová
hlavas@hotmail.com
+420 739 001 411
Sídlo spolku
Korespondenční adresa tábora
LDT Tomášov
Tomášov 11
407 79 Mikulášovice